Elke dag
weer

Stichting CAOP zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen en bijdragen. Een samenleving waarin je gezien wordt, kansen krijgt en waarin iedereen voordeel heeft van vooruitgang. Dat doen we door te verkennen, te verbinden en te veranderen. Wij brengen mensen, organisaties en overheden bij elkaar en pakken samen met hen maatschappelijke vraagstukken aan.

Wij doen dat onafhankelijk en met drie elkaar versterkende merken: CAOP, Kennisland en Sardes.

CAOP

CAOP verbindt wetenschap, beleid en praktijk om met gedeelde kennis en ervaringen maatschappelijke impact te maken op arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Meer over CAOP opent in nieuw tabblad

Kennisland

Kennisland ontwerpt samen met betrokkenen oplossingen voor complexe vraagstukken die iedereen aangaan. We leren mensen zelf vernieuwen. Door middel van sociale innovatie bouwen we aan een lerende samenleving, een kennissamenleving.

Meer over Kennisland opent in nieuw tabblad

Sardes

Sardes ondersteunt met een geïntegreerd aanbod van onderzoek, ontwikkeling en begeleiding de opvang, onderwijs, gemeenten en rijksoverheid bij het realiseren van gelijke kansen voor kinderen en jongeren.

Meer over Sardes opent in nieuw tabblad

 

Samen werken we aan verandering en verbetering. Door samen te werken kunnen we bijvoorbeeld succesvolle lokale initiatieven opschalen naar landelijke programma’s en andersom kunnen we beleid testen en concreet maken in de praktijk.